Onze school

Manjefiek Kindcentrum is een Gezond Kindcentrum van de Toekomst én een Vreedzaam Kindcentrum. 'De Vreedzame School' (in ons geval kindcentrum) is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. We beschouwen de groep en het kindcentrum (en de wijk) als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. 

 

Op Manjefiek past alles wat we doen bij wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen. Onze kinderen hebben echt een stem. Ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Ook staan ze open voor de verschillen tussen mensen. Zo biedt De Vreedzame School een kader voor hoe we in en om de school met elkaar omgaan. Sinds afgelopen schooljaar loopt het project 'De Vreedzame Wijk' in Malberg, dus ook de wijk en haar verenigingen doen mee.

“Zo goed mogelijk onderwijs op een zo leuk mogelijke manier, waardoor kinderen met plezier aan hun 8 jaar basisonderwijs terugdenken”

Het onderwijs

Bij Manjefiek Kindcentrum leggen we alles wat we doen langs de lat van onze kernwaarden: Kansrijk, Eigenaarschap, Betekenisvol en Verbinding. We werken in verbinding met ouders, partners en onze omgeving. Samen vergroten we de wereld van onze kinderen en zorgen we dat school een kansrijke omgeving is. We kijken voortdurend wat goed voor ze is en waarmee we ze vooruit helpen. In ons kindcentrum heerst tijdens het werken een levendige rust. Er wordt gewerkt, vanuit een basis van rust en structuur. 

Gezond en gelukkig

‘Gezonde basisschool van de toekomst’ en ‘De vreedzame School’ zijn twee rode draden door onze school. Sinds haar bestaan is Manjefiek een 'Gezonde School'. Dit programma bestaat uit acht certificaten, waarvan Manjefiek er nu vier heeft behaald. Dat zijn Bewegen en sport, Voeding, Gezonde relaties en seksualiteit, en Welbevinden. Onze kinderen bewegen veel en we besteden volop aandacht aan gezonde voeding. Zo drinken we water en wordt er met verjaardagen niet getrakteerd, maar mogen kinderen een cadeautje uitzoeken.

 

Betekenisvol leren

Op het jonge kind-plein wordt door peutergroepen, kleutergroepen en de instapgroep gewerkt met ‘Speelplezier’, een methode voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Voor onze kinderen is het belangrijk om het onderwijs betekenisvol te maken. Daarom werken we schoolbreed met ‘Met Sprongen Vooruit’, een methodiek die rekenen heel concreet maakt. Kinderen werken in hun eigen tempo met Snappet op tablets en op Chromebooks. We volgen ze daarbij in hun eigen ontwikkeling. We zijn ambitieus als het gaat om wat we willen bereiken met onze kinderen. Ons bevlogen team wil elke dag weer het verschil maken voor de kinderen van Manjefiek. 

 

Instapgroep

Sommige kinderen vallen al jaren tussen wal en schip. Terwijl ze met een beetje extra zorg in het regulier onderwijs kunnen starten. Op Manjefiek hebben we, in samenwerking met de gemeente Maastricht, SWV en Xonar, een plek gecreëerd waar we kinderen deze rijke start kunnen geven. Doordat alle kleuterklassen samenkomen op het jonge kind-plein, kan elk kind instappen op een tempo dat past. Zo geven we thuisnabij onderwijs aan kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

jarig

huisstijl

Jongens

huisstijl

De buurt

Manjefiek Kindcentrum ligt in de wijk Malberg. Het is onderdeel van Centre Manjefiek Malberg, het kloppend hart van de wijk. Samen met Trajekt en Mik Kinderopvang heeft MosaLira hier een fantastisch kindcentrum neergezet. Met een eigen Tiny Forest aan het schoolplein en een groene wig met klimbomen die de kinderen zelf hebben ingericht.

Alles bij de hand

Binnen en in de omgeving van school liggen de bibliotheek, het winkelcentrum en sportvelden en -clubs. Ook liggen er allerlei instanties die kunnen helpen met de meest uiteenlopende dingen: van opvoedondersteuning tot het invullen van de belastingaangifte

Veilige plek

Betekenisvol leren

Gezonde school

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren